Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20

Bài 1 trang 36 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Với những kiến thức hiểu biết của mình, em hãy điền vào chỗ trống dưới đây tiểu sử của hai nhân vật sau:

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

Bài 2 trang 36 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Em có suy nghĩ gì về câu nói của nhà khoa học A. Noben: “Tôi hy vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được bài học từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”.

Lời giải:

Nô ben muốn nhắc nhở con người không nên lạm dụng những phát minh khoa học vào sản xuất những loại vũ khí hủy diệt, mang lại những điều tiêu cực cho thế giới.