Bài 5: Công xã Pa-ri 1871

Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy :

+) Điền tên các cơ quan của Hội đồng Công xã vào ô trống trong sơ đồ dưới đây

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Vì sao nói Công xã Pa – ri là nhà nước kiểu mới.

Lời giải:

Vì có cơ quan hành pháp, lập pháp như một nhà nước, bên cạnh đó còn thi hành những sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.

Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát bức tranh trong hình 31 SGK, em hãy:

+) Phát biểu cảm nghĩ của mình về tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Công xã Pa – ri:

Lời giải:

Các chiến sĩ Công xã Pa – ri đã rất quyết liệt, kiên cường chiến đấu bất kể người già, người trẻ.

+) Nêu các diễn biến chính về cuộc chiến đấu giữa các chiến sĩ công xã và quân Véc – xai:

Lời giải:

– 20/05/1871: Chính phủ Véc –xai bắt đầu tấn công vào thành phố.

– 28/05/1871: “Tuần lễ đẫm máu”