Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Bài 1 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào hình 76 trang 106 trong SGK và nội dung bài học, em hãy điền tên nước, tô các màu khác nhau vào lược đồ trên để thấy rõ:

+) Lãnh thổ Đức, Italia và đồng minh của Đức trước khi nổ ra chiến tranh.

+) Những vùng bị phát xít chiếm đóng (1939 – 1940).

+) Tô các mũi tên và điền tên các nước bị phát xít Đức chiếm trong giai đoạn 1939 – 1940.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

Bài 2 trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Sau khi quan sát các hình 77, 78 và hình 79 ở trang 107, 108 SGK, em hãy:

+) Cho biết nội dung, thời gian cụ thể của từng bức hình.

Lời giải:

– Hình 77: Thủ đô Luân Đôn (Anh) bị không quân Đức oanh tạc năm 1940.

– Hình 78: Quân Đức treo cổ người dân Liên Xô ở vùng chiến đóng.

– Hình 79: Hi rô si ma sau khi bị ném bom nguyên tử.

+) Phát biểu cảm tưởng của mình.

Lời giải:

Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai quá khốc liệt, đã ảnh hưởng và gây mất mát lớn về người và của trên thế giới.

Bài 3 trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Em hãy điền các sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) vào chỗ chấm (….) trong cột thời gian dưới đây sao cho đúng:

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8