Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Hãy quan sát kĩ hình 1 và cho biết hình đó diễn tả sự kiện gì? ở đâu? Vào thời gian nào?

Lời giải:

Quân Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc Trung Quốc năm 1931.

Bài 2 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Sau khi nghiên cứu kĩ lược đồ trên, em hãy ghi tên:

+) Các vùng đất bị Nhật Bản chiếm đóng trước năm 1939:

Lời giải:

Bán đảo Triều Tiên, Sơn Đông, Đ. Đài Loan.

+) Các vùng chịu ảnh hưởng của đế quốc Nhật Bản:

Lời giải:

Thẩm Dương, Phúc Châu.

Bài 3 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào nội dung đoạn chữ in nhỏ của phần đầu mục II: “Nhật Bản trong những năm 1929 – 1939” trong SGK, hãy lập biểu đồ (hình cột) thể hiện sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nền kinh tế Nhật Bản.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8