Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ 19

Bài 1 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào nội dung bài học, quan sát lược đồ bên, em hãy:

+) Nêu những điểm mạnh, điểm yếu của căn cứ Ba Đình:

Lời giải:

– Điểm mạnh: dễ dàng xây dựng tuyến phòng thủ kiên cố.

– Điểm yếu: nếu bị bao vây thì sẽ bị cô lập.

+) Tóm tắt cuộc chiến đấu ở căn cứ Ba Đình:

Lời giải:

– Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt từ tháng 12-1886 đến tháng 1-1887, Pháp mở cuộc tấn công quy mô lớn vào căn cứ.

– Nghĩa quân cầm cự 34 ngày đêm, đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của giặc.

Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào nội dung bài học, quan sát lược đồ dưới đây, em hãy trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy:

Lời giải:

– Nghĩa quân đã xây dựng căn cứ ở những vùng lau sậy um tùm và đầm lầy.

– 1885 – 1889: Pháp và lực lượng tay sai mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ.

– Nghĩa quân bị suy giảm và rơi vào thế bao vây, đếm năm 1889 thì tan rã.

Bài 3 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Theo em, khởi nghĩa Ba Đình và khởi nghĩa Bãi Sậy có những điểm gì khác nhau:

Lời giải:

Khác nhau về quy mô, địa bàn, người lãnh đạo, thời gian.

Bài 4 trang 42 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào nội dung bài học, bảng chú giải và quan sát lược đồ bên trên, em hãy:

+) Tô các màu khác nhau vào các căn cứ của nghĩa quân và quân Pháp.

+) Điền tên các tỉnh, các căn cứ chính của nghĩa quân và của quân Pháp vào chỗ chấm (….).

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê.

Lời giải:

_ Từ năm 1885-1888: nghĩa quân lo tổ chức, huấn luyện, xây dựng công sự, rèn đúc vũ khí và tích trữ lương thảo.

_ Từ năm 1888 đến 1895: là thời kì chiến đấu của nghĩa quân . Dựa vào vùng rừng núi hiểm trở, có sự chỉ huy thống nhất, nghĩa quân đã đẩy lui nhiều cuộc hành quân và càn quét của giặc.

+ Để đối phó Pháp tập trung binh lực và xây dựng 1 hệ thống đồn, bốt nhằm bao vây , cô lập nghĩa quân. Đồng thời chúng mở nhiều cuộc tấ công quy mô vào Ngàn Trươi.

+ Nghĩa quân phải chiến đấu trong điều kiện ngày càng gian khổ hơn, lực lượng suy yếu dần.

+ Sau khi chủ tướng Phan Đình Phùng hi sinh, cuộc khởi nghĩa được duy trì thêm một thời gian dài rồi tan rã.