Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

Bài 1 trang 22 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào nội dung bài học và hình 46 trong SGK, em hãy:

+) Ghi nước bị các nước đế quốc xâm chiếm trở thành thuộc địa của:

Lời giải:

Anh: Miến Điện, Mã Lai, Bru nây

Pháp: Việt Nam, Lào, Campuchia.

Hà Lan: In đô nê sia

Bồ Đào Nha: Đông ti mo

Tây Ban Nha và Mĩ: Philippin.

+) Tô màu khác nhau trên lược đồ hình 1 thể hiện thuộc địa của các nước đế quốc nói trên.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

Bài 2 trang 22 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Lập bảng thống kê phong trào đấu tranh của nhân dân ba nước Đông Dương theo bảng sau:

Lời giải:

Tên cuộc đấu tranh Thời gian Người lãnh đạo Địa bàn
Đấu tranh của Nhân dân Campuchia 1863 – 1866 A – cha Xoa Ta Keo
Đấu tranh của Nhân dân Lào 1901 Pha ca đuốc Xa van na khét
Đấu tranh của nhân dân Việt Nam 1969 Tôn Thất Thuyết Bắc Kì và Trung Kì