Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Một số nhà nước đầu tiên bắt đầu hình thành ở Ấn Độ thuộc vùng nào?

X Vùng Đông Bắc sông Hằng
Vùng Tây Bắc sông Ấn
Vùng Đông Nam sông Hằng
Vùng Tây Nam sông Ấn

+) Ông vua nổi tiếng nhất nước Magađa và trong lịch sử Ấn Độ có tên là:

Gúpta
X Asôca
Hácsa
Babua

+) Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ là:

Khu vực Đông Á
X Khu vực Đông Nam Á
Khu vực Tây Á
Khu vực Tây Nam Á
Khu vực Trung Á

Bài 2 trang 13 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Khoanh tròn vào chữ cái trước những ý trả lời đúng về Vương triều Gúpta.

Lời giải:

A. Vương triều Gúpta không phải do vua Gúpta sáng lập
X B. Vương triều Gúpta đã thống nhất được miền Bắc Ấn Độ, làm chủ gần như toàn bộ miền trung Ấn Độ
C. Vương triều Gúpta có 10 đời vua
D. Đạo phật ra đời vào thời kì Gúpta
X Đ. Thời kì Gúpta đã có những công trình kiến trúc, điêu khắc, những tác phẩm văn học có giá trị, đặt nền móng cho văn hóa truyền thống Ấn Độ
E. Thời kì Gúpta chính là thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ

 

Bài 3 trang 13 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Hãy nối tên các thần ở cột A với tên tiếng việt tương ứng ở cột B sao cho phù hợp.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10