Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

Khu vực Đông Nam Á hiện nay hiệ nay bao gồm bao nhiêu quốc gia?

8 quốc gia
8 quốc gia
10 quốc gia
X 11 quốc gia

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Khoanh tròn vào chữ cái trước những ý trả lời đúng về các giai đoạn phát triển của lịch sử Đông Nam Á.

Lời giải:

X A. Các vương quốc cổ đầu tiên đã được hình thành ở Đông Nam Á từ những thế kỉ đầu công nguyên
B. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được xác lập từ thế kỉ I – V
C. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được xác lập từ thế kỉ V – X
X D. Đến khoảng thế kỉ IX – X, các quốc gia phong kiến Đông Nam Ấ được xác lập
Đ. Từ thế kỉ X – XV, là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
X E. Từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII, là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Em hãy nối mốc thời gian ở bên trái với sự kiện ở bên phải cho phù hợp.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

Bài 4 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Khoanh tròn vào chữ cái trước những ý trả lời đúng về các biểu hiện trong sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á thế kỉ X – XVIII.

Lời giải:

X A. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á đều bước vào giai đoạn phát triển
B. Không có quốc gia mới nào ra đời
X C. Hình thành những vùng kinh tế quan trọng, có khả năng cung cấp một khối lượng lớn thóc lúa, cá, sản phẩm thủ công và nhất là những sản vật thiên nhiên
D. Không có sự giao lưu buôn bán với bên ngoài
X Đ. Cùng với sự phát triển kinh tế và với quá trình xác lập các quốc gia “dân tộc”, văn hóa dân tộc cũng dần được hình thành
E. Các dân tộc Đông Nam Á chưa xây dựng được một nền văn hóa riêng của mình