Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bài 1 trang 22 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào bài học và quan sát lược đồ dưới đây, em hãy:

a. Gạch dưới các địa danh (tỉnh, thành phố) hiện này mà trước đây là nơi đóng kinh đô của các quốc gia cổ Âu Lạc, Champa.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

b. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Công cụ phổ biến của cư dân Văn Lang, Champa, Phù Nam thời đó.

Công cụ bằng đá phổ biến
Bắt đầu sử dụng công cụ kim khí
X Sử dụng công cụ phổ biến bằng kim khí

 

Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào bài học, em hãy:

a. Điền những nội dung phù hợp vào các ô trống trong sơ đồ dưới đây để thấy rõ tổ chức bộ máy nhà nước thời Hùng Vương.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

b. Điền vào các ô trống trong sơ đồ dưới đây những thông tin cần thiết về tổ chức bộ máy nhà nước Champa cổ.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

c. Ghi những thông tin cần thiết vào các cột dưới đây để thấy được tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của cư dân Văn Lang – Âu Lạc, Champa, Phù Nam.

Lời giải:

Cư dân Tình hình kinh tế Tình hình văn hóa – xã hội
Văn Lang – Âu Lạc Làm nông nghiệp trồng lúa nước, săn bắn, chăn nuôi, đánh cá, làm thủ công Có tập quán ở nhà sàn, nhuộn răng đen, ăn trầu, săm mình, biết dùng đồ trang sức. Nữ mặc váy, nam đóng khố.Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, thờ cúng tổ tiên, anh hùng.
Champa Làm nông nghiệp trồng lúa nước, làm nghề thủ công, khai thác lâm thổ sản Người Chăm có chữ viết riêng bắt nguồn từ chữ Phạn của Ấn Độ, theo Hinđu giáo và Phật giáo. Họ ở nhà sàn, ăn trầu, hỏa tang người chết
Phù Nam Làm nông nghiệp kết hợp làm nghề thủ công, đánh cá, buôn bán Ở nhà sàn, sung tín Phật giáo, Hinđu giáo. Nghệ thuật ca múa nhạc phát triển. Xã hội có sự phân hóa giàu nghèo