Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào nội dung bài học và quan sát lược đồ ở hình bên, em hãy:

a. Tô màu khác nhau (theo chỉ dẫn trong bảng chú giải) vào các khuyên tròn trong lược đồ ứng với những chiến thắng lớn của quân ta trong mỗi cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

b. Điền vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây những thông tin về các cuộc kháng chống giặc ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV.

Lời giải:

Các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa Người lãnh đạo Thời gian
Chống quân Tống thời Tiền Lê Lê Hoàn Năm 981
Chống quân Tống thời Lý Lý Thường Kiệt 1075 -1077
Chống quân Mông Cổ lần thứ nhất Vua Trần Năm 1258
Năm 1258 Vua Trần, Trần Hưng Đạo Năm 1285
Chống quân Nguyên lần thứ ba Vua Trần, Trần Hưng Đạo 1287 – 1288
Khởi nghĩa Lam Sơn Lê Lợi 1418 – 1427

 

Bài 2 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào nội dung bài học, em hãy nêu một vài đặc điểm của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X-XV vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây:

Lời giải:

Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm Đặc điểm
Kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Tiền Lê Là cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của chính quyền độc lập non trẻ.

Đánh tan quân xâm lược trên sông Bạch Đằng

Kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Lý – Nghệ thuật “Tiên phát chế nhân” chủ động tấn công sang đất Tống, giành thế chủ động về ta.

– Xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt, ngăn chặn bước tiến của địch.

– Chủ động kết thúc chiến tranh.

Kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thời Trần – Phải đương đầu với kẻ tù mạnh gấp nhiều lần.

– Thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”, tránh thế mạnh, đánh thế yếu của giặc.

Khởi nghĩa Lam Sơn và kháng chiến chống xâm lược Minh – Là cuộc khởi nghĩa giành lại độc lập đã mất từ tay giực Minh.

– Kháng chiến kéo dài.

– Đấu tranh quân sự kết hợp đấu tranh ngoại giao để chiến thắng kẻ thù.

 

Bài 3 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong các thế kỉ X – XV của quân dân ta là gì?

X Nhân dân ta có lòng yêu nước nòng nàn, tinh thần độc lập cao cả và luôn tích cực, chủ động tham gia kháng chiến
Quân địch yếu hèn, nhu nhược và không có tinh thần chiến đấu
X Nội bộ tầng lớp lãnh đạo luôn đoàn kết, có đường lối đúng đắn, sáng tạo và có những danh tướng tài ba

+) Ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong các thế kỉ X –XV của quân dân ta là gì?

X Đập tan tham vọng và ý chí của quân xâm lược, bảo vệ được độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia
Mở ra thời kì mới với việc các triều đại phong kiến Trung Quốc thần phục nước ta
X Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc và củng cố niềm tin cho nhân dân