Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những câu trả lời đúng về nguyên nhân dẫn đến phát kiến địa lí.

Lời giải:

X Sự phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa
Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải được khai thông
X Cần phải tìm con đường thương mại giữa phương Đông và phương Tây
X Khoa học kĩ thuật có những bước tiến quan trọng
Các thương nhân châu Âu chưa hiểu biết về đại dương

Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho phù hợp.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

Bài 3 trang 18 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những câu trả lời đúng về những biểu hiện của sự này sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Lời giải:

Sau các cuộc phát kiến địa lí, kinh tế châu Âu phát triển chậm chạp
X Đến đầu thế kỉ XVI, ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện những hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa
Các nhà máy thay thế cho các phường hội
Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã được hình thành trong các nhà máy
X Nhiều nơi ở nông thôn, sản xuất nhỏ của nông dân dần bị xóa bỏ và thay thế bằng hình thức đồn điền hay trang trại
X Trong ngành thương nghiệp cũng xuất hiện các công ty thương mại thay thế cho các thương hội trung đại

 

Bài 4 trang 19 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những câu trả lời đúng về quê hương của phong rào văn hóa phục hưng.

Lời giải:

Anh
Pháp
Hà Lan
X Italia
Tây Ban Nha

Bài 5 trang 19 Tập bản đồ Lịc3h Sử 10: Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của phong trào cải cách tôn giáo:

Lời giải:

* Đặc điểm:

– Giai cấp tư sản muốn khôi phục lại tinh hoa văn hóa Hi – La.

– Xây dựng nền văn hóa mới, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học kĩ thuật.

– Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là Italia và lan nhanh sang các nước châu Âu trở thành trào lưu rộng lớn.

* Ý nghĩa:

– Lên án Giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến.

– Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân, xây dựng thế giới tiến bộ.

– Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến lỗi thời.

– Cổ vũ, mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển.

Bài 6 trang 19 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Nêu ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Đức:

Lời giải:

– Biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức đấu tranh chống lại Giáo hội và chế độ phong kiến.

– Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến.