Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Tô màu đỏ vào khuyên tròn ứng với những địa danh là kinh đô nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

b. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Sự kiện nào đã mở ra thời đại phong kiến độc lập của dân tộc ta?

X Năm 938, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng
Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời kinh đô về Hoa Lư
Năm 1428, khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế
Năm 1010, Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long

c. Điền thời gian tồn tại, tên nước và kinh đô nước ta dưới các vương triều từ các thế kỉ X đến thế kỉ XV vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải:

Vương triều Thời gian tồn tại Tên nước Kinh đô
Ngô 939 – 944 Cổ Loa
Đinh 968 – 979 Đại Cồ Việt Hoa Lư
Tiền Lê 980 – 1009 Đại Cồ Việt Hoa Lư
1009 – 1225 Đại Việt Thăng Long
Trần 1226 – 1400 Đại Việt Thăng Long
Hồ 1400 – 1407 Đại Ngu Tây Đô (Thanh Hóa)
Lê sơ 1428 – 1527 Đại Việt Thăng Long

Bài 2 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát sơ đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy điền những thông tin cần thiết vào chỗ chấm (…) để thấy được tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh – Tiền Lê (sơ đồ 1) và tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý – Trần – Hồ (sơ đồ 2).

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Em hãy điền những thông tin cần thiết vào chỗ chấm (…) trong bảng thống kê dưới đây để thấy rõ những nét chính về tình hình pháp luật và tổ chức quân đội thời Lý, Trần, Lê Sơ.

Lời giải:

Triều đại Tình hình pháp luật Tổ chức quân đội
Lý – Trần Năm 1042, vua Lý Thái Tông ban hành bộ Hình thư.

Thời Trần có bộ Hình luật

Được tổ chức quy củ, gồm 2 bộ phận: Cấm quân và ngoại binh (lộ binh), được tuyển chọn theo chế độ “Ngụ binh ư nông”, được trang bị vũ khí đầy đủ.
Lê Sơ Ban hành Quốc triều hình luật gồm hơn 700 điều Được tổ chức quy củ, trang bị vũ khí đầy đủ, có một vài loại súng