Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Bài 1 trang 37 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Nguyên nhân dẫn đến phong trào Tây Sơn bùng nổ là gì?

Chế độ phong kiến Đàng Ngoài khủng hoảng sâu sắc
X Đời sống nhân dân khổ cực
Nhân dân bị áp bức, bóc lột thậm tệ
X Đất nước bị chia rẽ cần thống nhất

+) Vương triều Tây Sơn đã làm được những việc gì?

X Ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ hộ
X Tổ chức lại giáo dục, thi cử
X Quân đội được tổ chức lại quy củ
X Thực hiện chức sách đối ngoại hòa hiếu, mềm dẻo

Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào nội dung SGK và các bản đồ lịch sử treo tường “Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút”, “Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa” em có nhận xét gì về nghệ thuật chỉ huy quân sự của Quang Trung qua hai cuộc kháng chiến chống quân Xiêm và quân Thanh.

Lời giải:

– Nghệ thuật chỉ huy quân sự của Quang Trung rất độc đáo, sáng tạo, tài tình.

+ Chọn địa bàn tác chiến hiểm yếu, kết hợp tác chiến thủy, bộ.

+ Tạo thế trận phục kích vững chắc.

+ Lối đánh thần tốc, bất ngờ.

+ Biết chớp thời cơ khi giặc không đề phòng

Bài 3 trang 37 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Em hãy cho biết ý nghĩa và công lao to lớn của Quang Trung trong sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc:

Lời giải:

– Vua Quang Trung có công lao to lớn trong sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc:

+ Diệt các tập đoàn phong kiến phản động Nguyễn, Lê, Trịnh thống nhất đất nước.

+ Đánh tan quân xâm lược Xiêm (1785), Thanh (1789) bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền.

+ Củng cố, ổn định tình hình đất nước.