Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Bài 1 trang 53 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát hình 68 – Pie Quyri và Mari Quyri trong phòng thí nghiệm – trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Phát minh về hiện tượng phóng xạ của Pie Quyri và Mari Quyri thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Toán học
X Vật lí
Hóa học
Sinh học

+) Những phát minh về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã dẫn đến hệ quả gì?

Góp phần nâng cao đời sống của loài người
Thúc đẩy sản xuất làm cho hàng hóa được sản ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng khủng hoảng thừa ở các nước tư bản
X Làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa, đánh dấu bước tiến mới của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn này
Xóa bỏ chế độ bóc lột tư bản đối với người lao động ở tất cả các nước

b. Nêu tên một số tổ chức độc quyền được hình thành vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải:

– Ở Pháp:

+ Ngành luyện kim, khai mỏ: Công ti Snây-đơ Crơ-dô và Tổng công ti đường sắt và điện khí.

+ Công nghiệp hóa chất: Công ti Xanh Gô-ben và Cu-man.

– Ở Đức:

+ Công ti than Ranh – Vét-xpha-len.

Bài 2 trang 53 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Sự ra đời của các tổ chức độc quyền cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã đánh dấu bước chuyển biến gì của chủ nghĩa tư bản?

Chủ nghĩa tư bản được hình thành
Chủ nghĩa tư bản được xác lập
X Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Chủ nghĩa tư bản bị diệt vong

+) Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là gì?

Nhiều tổ chức độc quyền ra đời và ngày càng lũng đoạn đời sống kinh tế ở các nước tư bản. Hình thành tầng lớp tư bản tài chính trên cơ sở dung hợp giữa tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp
Tính kế hoạch trong sản xuất và sự hợp tác quốc tế giữa các nước tư bản được tăng cường
Việc xuất khẩu tư bản được đẩy mạnh. Sự tranh chấp thuộc địa trở nên gay gắt. Các mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc
Đời sống người lao động ở các nước tư bản ngày càng được nâng cao