Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 1 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Các quốc gia nhỏ của người Trung Quốc thời cổ đại ra đời trên lưu vực hai con sông lớn đó là sông nào? Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng:

Lời giải:

Trường Giang và Mê Công
Hoàng Hà và sông Hằng
Hoàng Hà và Mê Công
X Hoàng Hà và Trường Giang

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Triều đại nào đã mở đầu cho chế độ phong kiến ở Trung Quốc? Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng:

Lời giải:

Triều Chu
Triều Hán
X Triều Tần
Triều Đường

Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng về những đặc điểm kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường.

Lời giải:

Kinh tế kém phát triển
X Kinh tế phát triển tương đối toàn diện
X “Chế độ quân điền” được áp dụng trong nông nghiệp
Thủ công nghiệp và thương nghiệp bước vào giai đoạn suy thoái
X Thủ công nghiệp và thương nghiệp bước vào giai đoạn thịnh đạt
Về chính trị nhà Đường không củng cố chính quyền trung ương, vì vậy bộ máy cai trị phong kiến chưa hoàn chỉnh
X Về chính trị nhà Đường tiếp tục củng cố chính quyền trung ương, làm cho bộ máy cai trị phong kiến được hoàn chỉnh

 

Bài 4 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng về đặc điểm văn học Trung Quốc thời phong kiến.

Lời giải:

Văn học là một trong những lĩnh vực yếu kém nhất của văn hóa Trung Quốc dưới thời phong kiến
X Văn học là một trong những lĩnh vực nổi bật nhất của văn hóa Trung Quốc dưới thời phong kiến
X Thơ Đường phản ánh toàn diện bộ máy xã hội bấy giờ và đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật
Tiểu thuyết là một hình thức văn học mới phát triển ở thời Đường, Tống
X Tiểu thuyết là một hình thức văn học mới phát triển ở thời Minh, Thanh

Bài 5 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Về mặt kĩ thuật Trung Quốc có 4 phát minh quan trong, đó là những phát minh nào? Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

Giấy, photocopy, la bàn và thuốc súng
Sách, giấy, photocopy, và thuốc súng
X Giấy, kĩ thuật in, la bàn và thuốc súng
Kĩ thuật in, photocopy, giấy và la bàn

Bài 6 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho phù hợp.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

Bài 7 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Hãy nối tên tác phẩm ở cột A với tên tác giả ở cột B sao cho phù hợp.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10