Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng:

Lời giải:

– Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành vào thời gian nào?

X Từ cuối thiên niên kỉ IV TCN đến đầu thiên niên kỉ III TCN
Từ cuối thiên niên kỉ III TCN đến đầu thiên niên kỉ II TCN
Từ cuối thiên niên kỉ IV TCN đến đầu thiên niên kỉ I TCN

– Các ngành kinh tế chính ở các quốc gia cổ đại phương Đông là:

X Nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi và thủ công nghiệp
Nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi và thương nghiệp
Nông nghiệp kết hợp với thương nghiệp

Bài 2 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát bức tranh hình 2 trang 14, em hãy cho biết bức tranh miêu tả điều gì?

Lời giải:

Một cuộc họp của các quý tộc
X Một cuộc dạ hội của các quý tộc
Một xưởng sản xuất thủ công ở Ai Cập cổ đại

Bài 3 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Hãy nối tên các dòng sông với các quốc gia cổ đại phương Đông sao cho phù hợp:

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

Bài 4 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát hình 3 trang 16, em hãy cho biết người Ai Cập cổ đại đúc quách vàng tạc hình nhà vua để làm gì?

Lời giải:

Để thờ trong các lăng tẩm
X Để dựng các xác ướp của nhà vua
Để gắn lên tường hầm mộ trong các kim tự tháp

Bài 5 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào các kiến thức đã học, em hãy điền tên các quốc gia cổ đại phương Đông vào lược đồ dưới đây:

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

Bài 6 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Dựa vào hiểu biết của mình, em hãy miêu tả và nêu những nét độc đáo của Kim tự tháp chứng tỏ tài năng và sự sáng tạo của người Ai Cập cổ đại:

Lời giải:

Kim tự tháp lớn và nổi tiếng nhất là Kim tự tháp Kê-ốp. Kim tự tháp Kê-ốp xây thành hình tháp chop, đáy là một hình vuông, mỗi cạnh dài 230m,bốn mặt là những hình tam giác ngoảnh mặt về bốn hướng đông, tây, nam , bắc. Kim tự tháp này cao tới 146,5m, được xây dựng bằng 2.300.000 khối đá, mỗi khối nặng 2,5 tấn có khối nặng 5,5 tấn. Các phiến đá này được mài nhẵn và ghép với nhau, không cần dùng một thứ vôi vữa nào khác. Các mạch ghép kín đến mức một lá kim loại mỏng cũng không thể lách qua được.

Trong lòng Kim tự tháp có nhiều phòng: phòng để xác của nhà vua, phòng làm lễ đường,..với vô vàn châu báu, ngọc ngà, của cải quý.

Để xây dựng Kim tự tháp phải huy động toàn thể nhân dân lao động đến công trường làm việc. Họ được tổ chức thành từng đội gần 100.000 người, cứ ba tháng thay phiên một lần. Người ta phải vận chuyển đá từ hữu ngạn sông Nin sang tả ngạn sông Nin. Để làm được điều đó người ta xây dựng một con đường bằng đá dài hơn 900m, rộng 13m. Người Ai Cập dùng những xe trượt và dây thừng bằng cói để chuyển những tảng đá vào vị trí.

Bài 7 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Hãy nối tên các công trình kiến trúc với các quốc gia cổ đại phương Đông sao cho phù hợp:

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10