Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV

Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Lịch Sử 10: dựa vào bài học, em hãy ghi tóm tắt những nội dung về các chính sách nông nghiệp cúng như kết quả, tác dụng của những chính sách đó với nền kinh tế nông nghiệp và đời sống nhân dân ta trong các thế kỉ X – XV vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải:

Những chính sách về nông nghiệp Kết quả, tác dụng của những chính sách nông nghiệp với nền kinh tế nông nghiệp và đời sống nhân dân
– Ra sức khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích.

– Khuyến khích các quý tộc, vương hầu lập điền trang.

– Chú trọng đắp đê.

– Đặt phép quân điền.

– Quan tâm, đến bảo vệ sức kéo trong nông nghiệp.

Diện tích canh tác ngày càng tăng.

Năm 1248, đắp đê “quai vạc”, hạn chế thiên tai, đời sống nhân dân được cải thiện, làng xóm được bảo vệ, mùa màng ổn định.

Bài 2 trang 30 Tập bản đồ Lịch Sử 10: Quan sát lược đò ở hình bên và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Tô màu xanh vào khuyên tròn ứng với những nơi có làng nghề thủ công phát triển; màu đỏ vào khuyên tròn ứng với các trung tâm buôn bán, trao đổi nổi tiếng nước ta thế kỉ X – XV.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 10

b. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Nguyên nhân nào làm cho thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thế kỉ V – XV phát triển?

X Đất nước được độc lập, thống nhất
Nhà nước khuyến khích thương nhân nước ngoài vào buôn bán, trao đổi hàng hóa
X Nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân sung túc
X Giao thông vận tải nước ta thời kì này rất phát triển đã kéo theo sự giao lưu, trao đổi giữa các vùng được thuận lợi