BÀI 36: Truyền tải điện năng đi xa

Bài C1 (trang 99 SGK Vật Lý 9):

 Từ công thứ (3) SGK có thể suy ra khi truyền tải một công suất điện P xác định mà muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây thì có thể có những cách làm nào?

Lời giải:

Giảm R hoặc tăng U.

Bài C2 (trang 99 SGK Vật Lý 9):

 Muốn giảm điện trở của dây dẫn thì phải dùng dây dẫn có kích thước như thế nào? Giảm công suất hao phí bằng cách giảm diện trở dây tải điện thì có gì bất lợi?

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Bài C3 (trang 99 SGK Vật Lý 9): 

Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây thì có lợi gì? Muốn vậy, chúng ta phải giải quyết những vấn đề gì?

Lời giải:

Tăng hiệu điện thế thì công suất hao phí sẽ giảm rất nhiều. Muốn vậy phải chế tạo máy tăng hiệu điện thế.

Bài C4 (trang 99 SGK Vật Lý 9): 

Cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V với khi dùng hiệu điện thế 100 000V

Lời giải:

Hiệu điện thế tăng 5 lần nên công suất hao phí giảm 52 = 25 lần.

Bài C5 (trang 99 SGK Vật Lý 9): 

Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài học.

Lời giải:

Bắt buộc phải dùng máy biến thế để giảm công suất hao phí, tiết kiệm, bớt khó khăn vì dây dẫn quá to, nặng.