Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường

Bài C1 (trang 61 SGK Vật Lý 9): 

Đóng công tắc K trong thí nghiệm ở hình 22.1 SGK. Quan sát và cho biết có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm. Lúc đã nằm cân bằng, kim nam châm còn song song với dây dẫn nữa không?

Lời giải:

Kim nam châm sẽ bị lệch ra khỏi hướng Nam – Bắc. Lúc đã năm cân bằng, kim nam châm không song song với dây dẫn nữa

Bài C2 (trang 61 SGK Vật Lý 9): 

Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm trong thí nghiệm của phần bài học?

Lời giải:

Kim nam châm sẽ bị lệch ra khỏi hướng Nam – Bắc.

Bài C3 (trang 61 SGK Vật Lý 9):

 Ở mỗi vị trí, sau khi nam châm đã đứng yên, xoay cho nó lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay. Nhận xét hướng của kim nam châm sau khi đã trở lại vị trí cân bằng.

Lời giải:

Kim nam châm luôn chỉ một hướng xác định.

Bài C4 (trang 62 SGK Vật Lý 9):

 Nếu có một kim nam châm thì em làm thế nào để phát hiện ra trong dây dẫn AB có dòng điện hay không?

Lời giải:

Đặt kim nam châm lại gần dây dẫn AB. Nếu kim nam châm lệch hỏi hướng Nam – Bắc thì dây dẫn AB có dòng điện chạy qua.

Bài C5 (trang 62 SGK Vật Lý 9): 

Thí nghiệm nào đã làm với nam châm chứng tỏ rằng xung quanh Trái Đất có từ trường?

Lời giải:

Thí nghiệm đặt kim nam châm ở trạng thái tự do, khi đã đứng yên, kim nam châm luôn chỉ hướng Nam – Bắc.

Bài C6 (trang 62 SGK Vật Lý 9): 

Tại một điểm trên bàn làm việc, người ta thử đi thử lại vẫn thấy kim nam châm nằm dọc theo một hướng xác định, không trùng với hướng Nam – Bắc. Từ đó có thể rút ra kết luận gì về không gian xung quanh kim nam châm?

Lời giải:

Xung quanh kim nam châm có từ trường