Bài 13: Điện năng – Công của dòng điện

Bài C1 (trang 37 SGK Vật Lý 9): 

Quan sát hình 13.1 SGK và cho biết:

– Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các các dụng cụ và thiết bị điện nào?

– Dòng diện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào?

Lời giải:

Trong hoạt động của máy khoan, máy bơm nước, dòng điện thực hỉện công cơ học

Trong hoạt động của nồi cơm điện, bàn là và mỏ hàn, dòng điện cung cấp nhiệt lượng

Bài C2 (trang 37 SGK Vật Lý 9): 

Các dụng cụ điện khi hoạt động đều biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác. Hãy chỉ ra các dạng năng lượng được biến đổi từ điện năng trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở bảng 1 SGK.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Bài C3 (trang 38 SGK Vật Lý 9): 

Hãy chỉ ra trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện trong bảng 1 SGK, phần năng lượng nào được biến đổi từ điện năng là có ích, là vô ích.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

 

Bài C4 (trang 38 SGK Vật Lý 9):

 Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P.

Lời giải:

Công suất P là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công, được tính bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian:

P = A/t

trong đó A là công thực hiện trong thời gian t.

Bài C5 (trang 38 SGK Vật Lý 9):

 Xét đoạn mạch được đặt vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua nó có cường độ I và công suất đoạn mạch này là P. Hãy chứng tỏ rằng, công của dòng điện sản ra ở đoạn mạch này, hay điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ, được tính bằng công thức A = Pt = Uit.

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Bài C6 (trang 39 SGK Vật Lý 9): 

Từ bảng 2 SGK, hãy cho biết mỗi số đếm của công tơ (số chỉ cử công tơ tăng thêm một đơn vị) ứng với lượng điện năng đã sử dụng là bao nhiêu?

Lời giải:

Mỗi số đếm của công tơ ứng với lượng diện năng đã sử dụng là 1kWh.

Bài C7 (trang 39 SGK Vật Lý 9):

 Một bóng đèn có ghi 220V – 75W được thắp sáng liên tục có hiệu điện thế 220V trong 4 giờ. Tính lượng điện năng mà bóng đèn này sử dụng và số đếm của công tơ trong trường hợp này.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Bài C8 (trang 39 SGK Vật Lý 9):

 Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ của công tơ điện tăng thêm 1,5 số. Tính lượng điện năng mà bếp điện sử dụng, công suẩt của bếp điện, và cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian trên.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9