Bài 42: Thấu kính hội tụ

Bài C1 (trang 113 SGK Vật Lý 9): 

Chùm tia khúc xạ ra khỏi thâu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi nó thấu kính hội tụ?

Lời giải:

Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm là chùm hội tụ nên gọi là thấu kính hội tụ.

Bài C3 (trang 114 SGK Vật Lý 9): 

Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm.

Lời giải:

Phần rìa mỏng hơn phần giữa trong thấu kính hội tụ.

Bài C4 (trang 114 SGK Vật Lý 9):

 Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 SGK và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng? Tìm cách kiểm tra điều này.

Lời giải:

Trong ba tia sáng tới thấu kính, tia ở giữa truyền thẳng, không bị đổi hướng. Dùng thước thẳng kiểm tra đường truyền của tia sáng đó.

Bài C5 (trang 114 SGK Vật Lý 9): 

Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 SGK và cho biết điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia nào? Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này bằng hình vẽ.

Lời giải:

Điểm hội tụ F của chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính, nằm trên đường chứa tia giữa.

Biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trên hình 42.1.

Giải bài tập Vật Lí 9 | Để học tốt Vật Lí 9
 

Bài C6 (trang 114 SGK Vật Lý 9): 

Vẫn thí nghiệm trong câu 5, nếu chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia ló có đặc điểm gì?

Lời giải:

Khi đó chùm tia ló vẫn hội tụ tại một điểm trên trục chính (điểm F).

Bài C7 (trang 115 SGK Vật Lý 9): 

Trên hình 42.6 SGK có vẽ thấu kính hội tụ, quang tâm O, trục chính Δ, hai tiêu điểm F và F’, các tia tới 1, 2, 3. Hãy vẽ tia ló của các tia này.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lí 9 | Để học tốt Vật Lí 9

 

Bài C8 (trang 115 SGK Vật Lý 9): 

Trả lời câu hỏi bạn Kiên nêu ra ở phần mở bài.

Lời giải:

Thấu kính hội tụ là thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Nếu chiếu một chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ thì chùm tia ló sẽ hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.