BÀI 50: Kính lúp

Bài C1 (trang 133 SGK Vật Lý 9): 

Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng dài hay ngắn?

Lời giải:

Kính lúp có số bội giác càng lớn thì tiêu cự càng ngắn.

Bài C2 (trang 133 SGK Vật Lý 9):

 Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là l,5x. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là bao nhiêu?

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lí 9 | Để học tốt Vật Lí 9

Bài C3 (trang 134 SGK Vật Lý 9):

 Qua kính sẽ có ảnh thật hay ảnh ảo? To hay nhỏ hơn vật?

Lời giải:

Qua kính sẽ có ảnh ảo, to hơn vật.

Bài C4 (trang 134 SGK Vật Lý 9):

 Muốn có ảnh như ở C3, ta phải đặt vật trong khoảng cách nào trước kính?

Lời giải:

Muốn có ảnh như ở câu C3 thì phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp (cách kính lúp một khoảng nhỏ hơn hay bằng tiêu cự).

Bài C5 (trang 134 SGK Vật Lý 9): 

Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp.

Lời giải:

Những trường sử dụng kính lúp là:

– Đọc những chữ viết nhỏ.

– Quan sát những chi tiết nhỏ của một số con vật hay thực vật (như các bộ phận của con kiến, con muỗi, con ong, các vân trên lá cây…).

– Quan sát những chi tiết nhỏ của một đồ vật (ví dụ như các chi tiết trong đồng hồ, trong mạch điện tử của máy thu thanh…).