Bài 12: Công suất điện

Bài C1 (trang 34 SGK Vật Lý 9): 

Nhận xét mối quan hệ giữa số oat ghi trên mỗi đèn với độ sáng mạnh, yếu của chúng.

Lời giải:

Nếu cùng một hiêu điện thế, đèn có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn, đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yếu hơn

 

Bài C2 (trang 34 SGK Vật Lý 9): 

Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào?

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Bài C4 (trang 35 SGK Vật Lý 9): 

Từ các số liệu trong bảng 2 (SGK), hãy tính UI đối với mỗi bóng đèn và so sánh tích này với công suất định mức của đèn đó khi bỏ qua sai số của các phép đo

Lời giải:

– Với bóng đèn 1, ta có: U1 = 6.0,82 = 49,2 W

– Với bóng đèn 2, ta có : U2 = 6.0,51 = 3,06W

Tích UI đối với mỗi bóng đèn có giá trị bằng công suất định mức ghi trên bóng đèn.

Bài C5 (trang 36 SGK Vật Lý 9): 

Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn mạch được tính theo công thức:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Bài C6 (trang 36 SGK Vật Lý 9): 

Trên một bóng đèn có ghi 220V – 75W

– Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường

– Có thể dùng cầu trì loại 0,5A cho bóng đèn này được hay không? Vì sao?

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Bài C7 (trang 36 SGK Vật Lý 9):

 Khi mắc 1 bóng đèn vào U – 12V thì dòng điện chạy qua I= 0,4A. Tính công suất của bóng đèn và R?

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Bài C8 (trang 36 SGK Vật Lý 9): 

Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với U = 220V và khi đó R = 48,4Ω. Tính công suất của bếp điện?

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9