Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Bài C1 (trang 87 SGK Vật Lý 9):

Hãy quan sát xem các đường sức từ (hình 32.1 SGK) xuyên qua tiết diện s của cuộn dây biến thiên như thế nào (tăng hay giảm) trong các trường hợp sau:

– Đưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây

– Đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây.

– Đưa nam châm ra xa cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây

– Để nam châm nằm yên, cho cuộn dây chuyển động lại gần nam châm.

Lời giải:

– Số đường sức từ tăng

– Số đường sức từ không đổi

– Số đường sức từ giảm

– Số đường sức từ tăng

Bài C2 (trang 88 SGK Vật Lý 9): 

Đối chiếu kết quả của thí nghiệm trong câu 1 với việc khảo sát số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây, hãy chọn từ thích hợp điền các ô trông trong bảng 1 (SGK).

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9
 

Bài C3 (trang 88 SGK Vật Lý 9): 

Từ bảng 1 (SGK) suy ra trong điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây kín?

Lời giải:

Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây kín xuất hiện khi số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng hay giảm

Bài C4 (trang 88 SGK Vật Lý 9): 

Vận dụng Nhận xét 2 trong bài học để giải thích vì sao trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, khi đóng hay ngắt mạch của nam châm điện thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Lời giải:

Vì khi đóng mạch điện, cường độ dòng điện tăng từ không đến có, từ trường của nam châm điện mạnh lên, số đường sức từ biểu diễn từ trường tăng lên, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây cũng tăng lên, nên dòng điện cảm ứng xuất hiện.

Bài C5 (trang 89 SGK Vật Lý 9): 

Hãy vận dụng kết luận trong bài để giải thích vì sao khi quay núm của đinamô thì đèn xe đạp lại sáng.

Lời giải:

Quay núm của đinamô, nam châm quay theo. Khi một cực của nam châm lại gần cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện s của cuộn dây tăng, lúc đó xuất hiện dòng điện cảm ứng. Khi cực đó của nam châm ra xa cuộn dây thì số đường sức từ qua tiết diện s của cuộn dây giảm, lúc đó cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Bài C6 (trang 89 SGK Vật Lý 9): 

Hãy giải thích vì sao khi cho nam châm quay như ở hình 31.4 SGK thì trong cuộn dây dẫn kín lại xuất hiện dòng điện cảm ứng

Lời giải:

Quay núm của đinamô, nam châm quay theo. Khi một cực của nam châm lại gần cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện s của cuộn dây tăng, lúc đó xuất hiện dòng điện cảm ứng. Khi cực đó của nam châm ra xa cuộn dây thì số đường sức từ qua tiết diện s của cuộn dây giảm, lúc đó cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.