Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Bài 1 (trang 82 SGK Vật Lý 9): 

Treo thanh nam châm gần một ống dây (hình 30.1 SGK). Đóng mạch điện.

a. Có hiện tưọng gì xây ra với thanh nam châm?

b. Đổi chiếu dòng điện chạy qua các vòng dây, hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào?

c. Hãy làm thí nghiêm kiểm tra xem các câu trả lời trên của em có đúng không?

Lời giải:

a. Nam châm bị hút vào ống dây

b. Lúc đầu nam châm bị đẩy ra xa, sau đó nó xoay đi và khi cực Bắc của nam châm hướng về phía đầu B của ống dây thì nam châm bị hút vào ống dây

Bài 2 (trang 83 SGK Vật Lý 9):

 Xác định chiều của lực điện từ, chiều của dòng điện, chiều đường sức từ và tên từ cực trong các trường hợp được biểu diễn trên hình 30.2a, b, c SGK. Cho biết kí hiệu (+) chỉ dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy và chiều đi từ phía trước ra phía sau, kí hiệu (•) chỉ dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy và có chiều đi từ phía sau ra phía trước.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Bài 3 (trang 84 SGK Vật Lý 9): 

Hình 30.3 mô tả khung dây dẫn ABCD (có thể quay quanh trục OO’) có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, chiều của dòng điện và tên các cực của nam châm đã chỉ rõ trên hình.

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9