Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài C1 (trang 116 SGK Vật Lý 9): 

Đặt vật ở xa thấu kính và màn ở sát thấu kính. Từ từ dịch chuyển màn ra xa thấu kính cho đến khi xuất hiện ảnh rõ nét của vật ở trên màn, do là ảnh thật. Ảnh thật cùng chiều hay ngược chiều so với vật?

Lời giải:

Ảnh thật ngược chiều so với vật.

Bài C2 (trang 116 SGK Vật Lý 9): 

Dịch chuyển vật vào gần thấu kính hơn. Tiến hành thí nghiệm như trên, có thu được ảnh của vật trên màn nữa không? Ảnh thật hay ảo? Ảnh cùng chiều hay ngược chiều so với vật?

Lời giải:

Vẫn thu được ảnh của vật ở trên màn. Ảnh thật. Ngược chiều với vật.

 

Bài C3 (trang 116 SGK Vật Lý 9): 

Hãy chứng tỏ rằng không hứng được ảnh của vật ở trên màn. Hãy quan sát ảnh của vật qua thấu kính và cho biết đó là ảnh thật hay ảo, cùng chiều hay ngược chiều, lớn hơn hay nhỏ hơn vật.

Lời giải:

Đặt vật trong khoảng tiêu cự, màn ở sát thấu kính. Từ từ dịch chuyến màn ra xa thấu kính, không hứng được ảnh ở trên màn. Đặt mắt trên đường truyền của chùm tia ló, ta quan sát thấy ảnh cùng chiều, lớn hơn vật. Đó là ảnh ảo và không hứng được trên màn.

Bài C4 (trang 117 SGK Vật Lý 9):

 Hãy dựng ảnh S’ của điếm sáng S trên hình 43.3 SGK.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lí 9 | Để học tốt Vật Lí 9

Bài C5 (trang 117 SGK Vật Lý 9): 

Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB và nhận xét đặc điểm của ảnh A’B’ trong hai trường hợp:

– Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 36cm (hình 43.4a SGK).

– Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 8cm (hình 43.4b SGK).

Lời giải:

Dựng ảnh của vật sáng AB qua thấu kính hội tụ. Dùng hai trong ba tia sáng đã học để dựng ảnh B’ của điểm B.

Từ B’ hạ vuông góc với trục của thấu kính, cắt trục chính tại điểm A’. A’ là ảnh của điểm A. A’B’ là ảnh của AB tạo bởi thấu kính hội tụ.

– Ảnh thật ngược chiều với vật khi vật được đặt ngoài khoảng tiêu cự.

– Ảnh ảo cùng chiều với vật và lớn hơn vật khi vật được đặt trong khoảng tiêu cự.

Bài C6 (trang 118 SGK Vật Lý 9): 

Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp ở C5. Cho biết vật AB có chiều cao h = lcm.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lí 9 | Để học tốt Vật Lí 9