BÀI 27: Lực điện từ

Bài C1 (trang 73 SGK Vật Lý 9): 

Hiện tượng nêu trong thí nghiệm ở hình 27.1 SGK chứng tỏ điều gì?

Lời giải:

Đoạn dây dẫn AB chịu tác dụng của một lực nào đó.

Bài C2 (trang 74 SGK Vật Lý 9): 

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3 SGK.

Lời giải:

Trong đoạn dây dẫn AB, dòng điện có chiều đi từ B đến A.

Bài C3 (trang 74 SGK Vật Lý 9): 

Xác định chiều đường sức từ của nam châm trên hình 27.4 SGK.

Lời giải:

Chiều của đường sức từ đi từ dưới lên trên.

Bài C4 (trang 74 SGK Vật Lý 9): 

Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB, CD của khung dây dẫn có dòng điện chạy qua trong hình 27.5a, b, a. Các cặp lực điện từ tác dụng lên AB và CD trong mỗi trường hợp có tác dụng gì đối với khung dây?

Lời giải:

Chiều và tác dụng của lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn AB và CD của khung được biểu diễn trên hình 27.1, trong đó:

– Hình 27.la: Cặp lực điện từ có tác dụng làm khung quay theo chiều kim đồng hồ.

– Hình 27. lb: Cặp lực điện từ không có tác dụng làm khung quay.

– Hình 27.lc: Cặp lực điện từ có tác dụng làm khung quay theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ.