BÀI 56: Các tác dụng của ánh sáng

Bài C1 (trang 146 SGK Vật Lý 9): 

Hãy nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm nóng các vật đó lên.

Lời giải:

Ví dụ về một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng chiếu vào mọi vật sẽ làm cho các vật đó nóng lên: Phơi các vật ngoài nắng thì các vật đó sẽ nóng lên; khi chạy điện ở bệnh viện, ta chiếu ánh sáng vào cơ thể, chỗ bị chiếu sáng sẽ nóng lên.

Bài C2 (trang 146 SGK Vật Lý 9): 

Hãy kể một số công việc trong đó người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để phục vụ đời sống hoặc sản xuất.

Lời giải:

Phơi khô các vật, làm muối, sưởi nắng,…

Bài C3 (trang 147 SGK Vật Lý 9): 

Hãy so sánh độ tăng nhiệt độ của tấm kim loại trong hai trường hợp (bảng 1 SGK) và rút ra kết luận về khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của các vật màu đen và màu trắng.

Lời giải:

Trong cùng một thời gian, với cùng một nhiệt độ ban đầu và cùng một nhiệt độ chiếu sáng thì nhiệt độ của tấm kim loại khi bị chiếu sáng mặt đen tăng nhanh hơn nhiệt độ của tấm kim loại đó khi bị chiếu sáng mặt trắng. Điều đó có nghĩa là, trong cùng điều kiện thì vật màu đen hấp thụ năng lượng ánh sáng nhiều hơn màu trắng.

Bài C4 (trang 147 SGK Vật Lý 9): 

Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cây cối.

Lời giải:

Các cây cối thường ngã hoặc vươn ra chỗ có ánh sáng mặt trời.

Bài C5 (trang 147 SGK Vật Lý 9): 

Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cơ thể người.

Lời giải:

Cho trẻ nhỏ tắm nắng sẽ tốt cho sức khỏe

Bài C6 (trang 147 SGK Vật Lý 9): 

Hãy kể ra một số dụng cụ chạy bằng pin mặt trời. Pin mặt trời là một nguồn điện có thể phát điện khi có ánh sáng chiêu vào nó.

Lời giải:

Máy tính bỏ túi, đồ chơi trẻ em,…