Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn

Bài C1 (trang 43 SGK Vật Lý 7):

 Hình nào trong các hình 15.1, 15.2, 15.3 thể hiện tiếng ồn đến mức ô nhiễm tiếng ồn? Vì sao em biết?

Lời giải:

Tiếng sấm to kéo dài, tiếng khoan bê tông liên tục, tiếng ồn họp chợ ở mức ô nhiễm tiếng ồn vì gây cho người nghe cảm giác khó chịu.

Kết luận: Tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người

Bài C2 (trang 43 SGK Vật Lý 7): 

Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn?A. Tiếng hét rất to sát tai.

B. Làm việc cạnh máy xay xát thóc, gạo, ngô…,

C. Nhà ở cạnh chợ.

D. Bệnh viện, trạm xà ở cạnh chợ.

Lời giải:

Chọn b; c; d lần lượt vì tiếng ồn (nổ lớn) của động cơ xay xát và tiếng ồn của chợ thường kéo dài gây cảm giác khó chịu. Không chọn a vì tiếng hét to nhưng không kéo dài.

 

Bài C3 (trang 44 SGK Vật Lý 7):

 Từ những thông tin về các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn giao thông nêu trên, hãy điền các biện pháp cụ thể làm giảm tiếng ồn vào chỗ trống trong bảng dưới đây:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Bài C4 (trang 44 SGK Vật Lý 7):

 a. Hãy nêu một số vật liệu thường được dùng dể ngăn chặn âm, làm cho âm truyền qua ít.

b. Hãy nêu tên một số vật liệu phản xạ âm tốt thường được dùng để cách âm.

Lời giải:

a. Các vật liệu mềm như len, vật xốp…

b. Các vật cứng và có bề mặt nhẵn như: kim loại, gạch, đá…

 

Bài C5 (trang 44 SGK Vật Lý 7): 

Hãy đề ra những biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn có thể thực hiện được đối với hình vẽ 15.2; 15.3.

Lời giải:

– Khi làm việc hoặc nghe điện thoại gần công trình khoan cắt bê tông, ta có thể đóng kín cửa phòng, treo màn bằng vật liệu cách ầm để giảm tiếng ồn truyền vào phòng.

– Nên xây tường gạch dày và cao ngăn cách giữa tường và chợ để làm giảm tiếng ồn ở chợ truyền vào lớp học.

 

Bài C6 (trang 44 SGK Vật Lý 7): 

Hãy chỉ ra trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn gần nơi em sống và đề ra một vài biện pháp chống sự ồ nhiễm tiếng ồn đó.

Lời giải:

Có thể gần nhà em có điểm hát karaoke suốt ngày đêm gây ô nhiễm tiếng ồn, em có thể đề nghị tụ điểm này làm phòng kín xây tường sần sùi, hoặc lát những vật liệu cách âm như mút cao su, miếng xốp…