GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 6 SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG 1 BÀI 1 ĐO ĐỘ DÀI

GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 6 Bài 1: Đo độ dài

Bài C1 (trang 6 SGK Vật Lý 6): 

Tìm từ thích hợp điền vào các chỗ trống sau:

lm = (1)… dm.

lm = (2)… cm.

lcm = (3)… mm.

lkm = (4)… m.

Lời giải:

(1) lm = l0dm;

(2) lm = l00cm;

(3) lcm = l0mm;

(4) lkm = l000m.

Bài C2 (trang 6 SGK Vật Lý 6):

 Hãy ước lượng độ dài lm trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em đúng không?

Lời giải:

Ước lượng độ dài lm trên cạnh bàn bằng 6 gang tay (một gang tay của em khoảng 16cm), sau đó em dùng thước có chia khoảng kiểm tra lại ước lượng của em khi dùng gang tay là 96cm.

Bài C3 (trang 6 SGK Vật Lý 6):

 Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không?

Lời giải:

Ước lượng gang tay của em khoảng 15cm, em dùng thước có chia khoảng kiểm tra gang tay của em là 16cm.

Bài C4 (trang 7 SGK Vật Lý 6):

 Em hãy cho biết thợ mộc, học sinh, người bán vải dùng thước nào trong những thước sau đây: thước kẻ, thước dây (thước cuộn) thước mét (thước thẳng)?

Lời giải:

– Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn).

– Học sinh dùng thước kẻ.

– Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).

Bài C5 (trang 7 SGK Vật Lý 6):

 Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Lời giải:

– ĐCNN thước em dùng là lmm.

– GHĐ thước em dùng khoảng 20cm hoặc 30cm.

Bài C5 (trang 7 SGK Vật Lý 6): 

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Lời giải:

– ĐCNN thước em dùng là lmm.

– GHĐ thước em dùng khoảng 20cm hoặc 30cm.

Bài C6 (trang 7 SGK Vật Lý 6): 

Có 3 thước đo sau đây:

– Thước có GHĐ lm và ĐCNN lcm.

– Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN lmm.

– Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN lmm.

Hỏi dùng thước nào để đo:

a. Chiều rộng của cuốn sách Vật lí 6?

b. Chiều dài của cuốn sách Vật lí 6?

c. Chiều dài của bàn học?

Lời giải:

a. Em nên dùng thước có GHĐ 20cm và ĐCNN lmm để đo chiều rộng của cuốn Vật lí 6.

b. Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN lmm để đo chiều dài cuốn sách Vật lí 6.

c. Thước có GHĐ lm và ĐCNN lcm để đo độ dài của bàn học.

Bài C7 (trang 7 SGK Vật Lý 6): 

Thợ may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh vải, sác số đo cơ thể của khách hàng?

Lời giải:

Thợ may thuờng dùng thước thẳng có GIIĐ lm hoặc 0,5m để đo chiều dài mảnh vải và dùng thước dây đế đo các số đo cơ thể của khách hàng.