Bài 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng

Bài C1 (trang 4 sgk Vật Lý 7):

 Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện gì giống nhau?

Lời giải:

Điều kiện giống nhau là có ánh sáng từ nguồn sáng truyền vào mắt.

Kết luận: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

 Bài C2 (trang 4 sgk Vật Lý 7): 

Bố trí thí nghiệm như hình 1.2a. Mảnh giấy trắng dán trên thành màu đen bên trong một hộp kín. Trường hợp nào dưới đây ta nhìn thấy mảnh giấy trắng?

a. Đèn sáng (hình 1.2a).

b. Đèn tắt (hình 1.2b).

Vì sao lại nhìn thấy?

Lời giải:

Chọn a. Vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt.

Kết luận: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

 Bài C3 (trang 5 sgk Vật Lý 7): 

Trong các thí nghiệm ở hình 1.2a và 1.3 ta nhìn thấy mảnh giấy trắng và dây tóc bóng đèn phát sáng vì từ hai vật đó đều có ánh sáng đến mắt ta. Vật nào tự phát ra ánh sáng, vật nào hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu tới?

Lời giải:

– Dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng.

– Tờ giấy là vật hắt lại ánh sáng.

Kết luận: Dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng

Dây tóc bóng đèn phát sáng và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng

 Bài C4 (trang 5 sgk Vật Lý 7):

 Trong cuộc tranh luận được nêu ở phần mở bài, bạn nào đúng? Vì sao?

Lời giải:

Thanh (Đ); Hải (S); vì ánh sáng từ bóng đèn không trực tiếp truyền tới mắt.

 Bài C5 (trang 5 sgk Vật Lý 7): 

Trong thí nghiệm ở hình 1.1, nếu ta thắp một nắm hương để cho khói bay lên ở phía trước đèn pin, ta sẽ nhìn thấy một vệt sáng từ đèn phát ra xuyên qua khói. Giải thích vì sao? Biết rằng khói gồm các hạt nhỏ li ti bay lơ lửng.

Lời giải:

Các hạt khói li ti lơ lửng là một vật hắt lại ánh sáng (từ nguồn sáng là đèn pin) truyền tới mắt giúp ta thấy vệt sáng.