Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài C1 (trang 12 sgk Vật Lý 7):

 Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng.

Lời giải:

Mặt nước yên tĩnh, bản kim loại nhẵn bóng v.v…

 Bài C2 (trang 13 sgk Vật Lý 7): 

Cho tia tới SI đi là là trên mặt tờ giấy trắng. Mặt phẳng tờ giấy trắng chứa tia tới SI và đường pháp tuyến IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào?

Lời giải:

Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến IN của mặt gương tại điểm tới I.

Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới SI và đường pháp tuyến IN của mặt gương tại I.

 Bài C3 (trang 13 sgk Vật Lý 7):

 Hãy vẽ tia phản xạ IR. (h.4.3)

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

 Bài C4 (trang 14 sgk Vật Lý 7):

 Trên hình 4.4 vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng M.

a. Hãy vẽ tia phản xạ

b. * Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào? Vẽ hình.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7