Bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

Bài C1 (trang 58 SGK Vật Lý 7): 

Sử dụng các kí hiệu trên đây, hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phạn mạch điện như trên hình này.

Lời giải:

Ta thấy mạch điện gồm: 2 pin nối tiếp: 1 công tắc ở vị trí ngắt, 1 bóng đèn.

 

Bài C2 (trang 58 SGK Vật Lý 7): 

Hãy vẽ một sơ đồ khác so với sơ đồ đã cho ở câu C1 bằng cách thay đổi vị trí các kí hiệu trong sơ đồ này

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

 

Bài C3 (trang 58 SGK Vật Lý 7): 

Mắc mạch điện theo đúng sơ đồ đã vẽ ở câu C2, tiến hành kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng.

Lời giải:

Học sinh mắc mạch điện như câu C2 để kiểm tra:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7Bài này là một trong các bài thực hành, nếu lớp không có thiết bị thực hành trực quan thì học sinh không cần làm.

 Bài C3 (trang 58 SGK Vật Lý 7): 

Mắc mạch điện theo đúng sơ đồ đã vẽ ở câu C2, tiến hành kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng.

Lời giải:

Học sinh mắc mạch điện như câu C2 để kiểm tra:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7Bài này là một trong các bài thực hành, nếu lớp không có thiết bị thực hành trực quan thì học sinh không cần làm.

 

Bài C5 (trang 59 SGK Vật Lý 7: 

Hãy dùng mũi tên như trong sơ đồ mạch điện hình 21.la để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện hình 21.1b, c, d.

Lời giải:

Chú ý:

Mạch điện kín các êlectrôn dịch chuyển trong dây kim loại từ cực âm sang cực dương của nguồn điện.

Chiều dòng điện trong dây kim loại ngược chiều với chiều dịch chuyển của các êlectrôn.

Từ chú ý trên, biểu diễn chiều dòng điện như trên sơ đồ.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

 

Bài C6 (trang 59 SGK Vật Lý 7): 

Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin thường dùng dạng ống tròn, vỏ nhựa (hình 21.2).

a. Nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin? Kí hiệu nào cho trong bảng trên đây tương ứng với nguồn điện này? Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu hay phía cuối của đèn pin?

b. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng mũi tên kí hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch điện này khi công tắc đóng.

Lời giải:

a. Nguồn điện của đèn gồm 2 pin. Kí hiệu của nguồn điện này là: Thông thường cực dương của nguồn điện được lắp về phía đầu của đèn (về phía bóng đèn).

b.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7