Bài 30: Tổng kết chương III: Điện học

I – TỰ KIỂM TRA

Bài 1 (trang 85 SGK Vật Lý 7):

 Đặt một câu với các từ: cọ xát, nhiễm điện.

Lời giải:

– Thước nhựa nhiễm điện khi bị cọ xát bằng mảnh vải khô.

– Một số vật bị nhiễm điện khi được cọ xát.

Bài 2 (trang 85 SGK Vật Lý 7):

 Có những loại điện tích nào? Các điện tích loại nào thì hút nhau? Loại nào thì đẩy nhau?

Lời giải:

Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm.

Điện tích khác lọai (dương và âm) thì hút nhau.

Điện tích cùng loại (cùng dương hoặc cùng âm) thì đẩy nhau

Bài 3 (trang 85 SGK Vật Lý 7): 

Đặt câu hỏi với các cụm từ: vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm, nhận thêm êlectrôn, mất bớt êlectrôn.

Lời giải:

Vật nhiễm điện dương khi mất bớt êlectrôn.

Vật nhiễm điện âm khi nhận thêm êlectrôn.

Bài 4 (trang 85 SGK Vật Lý 7):

 Điền những cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a. Dòng điện là dòng ……..có hướng.

b. Dòng điện trong kim loại là dòng……….có hướng.

Lời giải:

a. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

b. Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.

Bài 5 (trang 85 SGK Vật Lý 7):

 Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở điều kiện bình thường?

a. Mảnh tôn

b. Đoạn dây nhựa

c. Mảnh nilông

d. Không khí

e. Đoạn dây đồng

f. Mảnh sứ.

Lời giải:

a. Mảnh tôn

e. Đoạn dây đồng

Bài 5 (trang 85 SGK Vật Lý 7):

 Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở điều kiện bình thường?

a. Mảnh tôn

b. Đoạn dây nhựa

c. Mảnh nilông

d. Không khí

e. Đoạn dây đồng

f. Mảnh sứ.

Lời giải:

a. Mảnh tôn

e. Đoạn dây đồng

Bài 7 (trang 85 SGK Vật Lý 7):

 Hãy cho biết tên đơn vị của cường độ dòng điện và tên dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.

Lời giải:

Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe (A).

Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là ampe kế

Bài 8 (trang 85 SGK Vật Lý 7):

 Đơn vị của hiệu điện thế là gì? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào?

Lời giải:

Đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V).

Dụng cụ để đo hiệu điển thê là vôn kế

Bài 9 (trang 85 SGK Vật Lý 7):

 Đặt câu hỏi với các cụm từ: hai cực của nguồn điện, hiệu điện thế.

Lời giải:

Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế.

Bài 10 (trang 85 SGK Vật Lý 7):

 Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?/p>

Lời giải:

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp thì:

– Cường độ dòng điện như nhau giữa các vị trí khác nhau của mạch điện.

– Hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch bằng tổng các hiệu điên thế trên mỗi đèn

Bài 11 (trang 85 SGK Vật Lý 7):

 Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

Lời giải:

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song thì:

– Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn.

– Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn và giữa hai điểm nối chung đều bằng nhau.

Bài 12 (trang 85 SGK Vật Lý 7): 

Hãy nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

Lời giải:

– Trong thực hành thí nghiệm chỉ làm với hiệu điện thế dưới 40 V.

– Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

– Không được tự mình tiếp xúc với mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết rõ cách sử dụng.

Khi có người bị điện giật cần phải tìm cách ngắt ngay dòng điện bằng cách tắt công tắt, kéo cầu dao điện xuống… và gọi ngay người cấp cứu

II – VẬN DỤNG

Bài 1 (trang 86 SGK Vật Lý 7): 

Trong các cách sau đây, cách nào làm thước dẹt nhiễm điện?

A. Đập nhẹ nhiều lần thước nhựa xuống mặt quyển vỏ.

B. Áp sát thước nhựa vào một bình nước nóng

C. Chiếu sáng đèn pin vào thước nhựa.

xát mạnh thước nhựa bằng miếng vải khô.

Lời giải:

Chọn câu D: Cọ xát mảnh thước nhựa bằng miếng vải khô.

Bài 2 (trang 86 SGK Vật Lý 7):

 Trong mỗi hình a, b, c, d dưới đây, cả hai vật A và B đều bị nhiễm điện và đều được treo bằng sợi chỉ mảnh. Hãy ghi dấu điện tích (+) hay (-) cho vật chưa ghi dấu.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Lời giải:

a. Ghi dấu (-) cho B (A và B hút nhau, khác loại điện tích).

b. Ghi dấu (-) cho A (A và B đẩy nhau, cùng loại điện tích).

c. Ghi dấu (+) cho B (A và B hút nhau, khác loại điện tích).

d. Ghi dấu (+) cho A (A và B đẩy nhau, cùng loại điện tích).

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7