Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Bài C1 (trang 76 SGK Vật Lý 7):

 Hãy cho biết trong mạch điện này, ampe kế và công tắc được mắc như thế nào với các bộ phận khác.

Lời giải:

Nhận biết cách mắc nối tiếp các thiết bị điện: hai thiết bị mắc nối tiếp kế cận nhau chỉ có một điểm chung và liên tục giữa hai cực của nguồn điện (hay pin)

→ Trong mạch điện 27.la ta thấy: Dây dẫn 1 nối tiếp cực + của pin với ampe kế (1) nối tiếp bóng đèn 1 nốì tiếp dây dẫn điện (2) nối tiếp với bóng đèn (2) nối tiếp với dây dẫn điện (3) nối tiếp với cái ngắt điện K nối tiếp vào cực (-) của pin. (Mạch điện hở vì cái ngắt điện K ở vị trí ngắt mạch, lúc này số chỉ của ampe kế là 0, đèn không sáng).

Bài C2 (trang 76 SGK Vật Lý 7):

 Hãy mắc mạch điện theo hình 27.la và vẽ sơ đồ mạch điện này vào bản báo cáo.

Lời giải:

→ Khi đóng cái ngắt điện (công tắc) K các đèn sáng và ampe kế chỉ khác 0.

→ Đọc và ghi số chỉ ampe kế ở vị trí 1 vào bảng báo cáo, và lần lượt ghi kết quả thực hành khi ampe kế ở vị trí 2, 3 theo yêu cầu của bài

Bài C3 (trang 77 SGK Vật Lý 7): 

Hoàn thành nhận xét 2c trong bản báo cáo

Lời giải:

Nhận xét: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch I1 = I2 = I3

Bài C4 (trang 77 SGK Vật Lý 7): 

Hoàn thành nhận xét 3c trong bản báo cáo

Lời giải:

Nhận xét: Đối với đoạn mạch, gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế trên mỗi đèn.

U13 = U12 + U23