Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

 

Bài C1 (trang 55 SGK Vật Lý 7):

 Quan sát và nhận biết. Hãy quan sát hình 20.1 hoặc các vật thật tương ứng và cho biết chúng gồm:

1. Các bộ phận dẫn điện là…

2. Các bộ phận cách điện là…

Lời giải:

*Các bộ phận dẫn điện:

– Ở bóng đèn: dây trục, dây tóc, 2 đầu mấu ở đuôi đèn.

– Ở phích cắm điện: hai chốt cắm, lõi dây kim loại.

*Các bộ phận cách điện:

– Ở bóng đèn: thủy tinh đen ở đuôi bóng đèn, bóng thủy tinh, trụ thủy tinh.

– Ở phích cắm điện: vỏ nhựa của phích cắm, vỏ nhựa bọc dây kim loại.

 

Bài C2 (trang 56 SGK Vật Lý 7): 

Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện.

Lời giải:

– Ba vật dẫn điện có thể là: đồng, nhôm, sắt.

– Ba vật cách điện có thể là: nhựa, cao su, sứ.

 

Bài C3 (trang 56 SGK Vật Lý 7): 

Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất dẫn điện.

Lời giải:

Không khí chỗ dây điện bị đứt không dẫn điện, chứng tỏ mạch điện bị hở ⇒ không khí bình thường không dẫn điện.

 

Bài C4 (trang 56 SGK Vật Lý 7): 

Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm.

Lời giải:

Trong nguyên tử hạt nhân mang điện tích dương, các êlectrôn mang điện tích âm.

 

Bài C5 (trang 56 SGK Vật Lý 7):

 Hãy nhận biết trong mỗi hình này:

Kí hiệu nào biếu diễn êlectrôn tự do?

Kí hiệu nào biểu diễn phần còn lại của nguyên tử. Chúng mang điện tích gì? Vì sao?

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

 

Bài C6 (trang 56 SGK Vật Lý 7): 

Hãy cho biết các êlectrôn tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của pin hút.

Hãy vẽ thêm mũi tên cho mỗi êlectrôn tự do này để chỉ chiều dịch chuyển có hướng của chúng.

Lời giải:

– Trong mạch điện kín cực âm của pin đẩy các êlectrôn và cực dương của pin hút các êlectrôn → các êlectrôn dịch chuyển từ cực âm sang cực dương trong dây dẫn điện

– Mũi tên chỉ chiều dịch chuyển của các ếlectrôn được xác định như hình vẽ.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7Kết luận: Theo sơ đồ mạch điện 20.4 ta thấy:

Các êlectrôn tự do trong kim loại dịch chuyển theo một hướng thành dòng điện chạy qua nó.

 

Bài C7 (trang 57 SGK Vật Lý 7):

 Vật nào dưới đây là vật dẫn điện?

A. Thanh gỗ khô.

B. Một đoạn ruột bút chì.

C. Một đoạn dây nhựa.

D. Thanh thủy tinh.

Lời giải:

Ruột bút chì là vật dẫn điện

 

Bài C8 (trang 57 SGK Vật Lý 7): 

Trong các dụng cụ và thiết bị thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là:

A. Sứ

B. Nhựa

C. Thủy tinh.

D. Cao su.

Lời giải:

Sứ, thủy tinh, cao su, nhựa đều là chất cách điện tốt, trong thực tế hiện nay chất cách điện thường dùng nhất là nhựa ⇒ Chọn C

 

Bài C9 (trang 57 SGK Vật Lý 7): 

Trong vật nào dưới đây không có êlectrôn tự do?

A. Một đoạn dây thép.

B. Một đoạn dây đồng.

C. Một đoạn dây nhựa.

D. Một đoạn dây nhôm.

Lời giải:

Nhựa không có êlectrôn tự do => Chọn C