Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài C1 (trang 15 sgk Vật Lý 7): 

Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiểm tra dự đoán.

Lời giải:

Kết luận: Ảnh của một vật tạo bối gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.

 Bài C2 (trang 16 sgk Vật Lý 7): Dùng viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính để kiểm tra dự đoán về độ lớn của ảnh.

Lời giải:

Kết luận: Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

 Bài C3 (trang 16 sgk Vật Lý 7):

 Hãy tìm cách kiểm tra xem AA’ có vuông góc vói MN không; A và A’ có cách đều MN không.

Lời giải:

Kết luận: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

Bài C4 (trang 16 sgk Vật Lý 7):

 Trên hình 5.4, vẽ một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S tới gương

a. Hãy vẽ S’ của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất của ảnh

b. Từ đó vẽ tia phản xạ ứng với hai tia tới SI và SK.

c. Đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S’.

d. Giải thích vì sao ta nhìn thấy ảnh S’ mà không hứng được ảnh dó trên màn chắn.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Bài C5 (trang 17 sgk Vật Lý 7): 

Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gương phẳng như hình 5.5.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

 Bài C6 (trang 17 sgk Vật Lý 7):

 Hãy giải đáp thắc mắc của bé Lan trong câu chuyện kể ở đầu bài.

Lời giải:

Có thể xem mặt nước Hồ Gươm như một gương phẳng rộng, do đó ảnh của cái tháp tạo bởi mặt nước có chiều lộn ngược xuống nước như bé Lan đã thấy.