Bài 62: Thực hành : Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Báo cáo thực hành

Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Họ và tên học sinh:

Lớp:

1. Nội dung báo cáo:

– Báo cáo về những nội dung đã được các nhóm thảo luận và nhất trí.

Trả lời:

+ Chủ đề: Không đổ rác bừa bãi gây mất vệ sinh

+ Nguyên nhân:

• Ý thức chưa tốt, nhiều người vẫn vứt rác bừa bãi đặc biệt là nơi công cộng.

• Nhận thức của người dân về vấn đề này còn thấp, chưa đúng luật.

+ Giải pháp:

• Chính quyền cần vận động cộng đồng để thay đổi tập quán, thói quen xả rác tùy tiện của người dân, lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường đồng thời cung cấp dịch vụ thu gom rác thuận tiện cho người dân.

• Để gom rác thải hiệu quả, cần phải có đội ngũ với phương tiện, trang thiết bị và nhân lực đầy đủ. Tuy nhiên, cách làm hiệu quả và đơn giản nhất là không vứt rác bừa bãi; tận dụng khu đất vườn, ruộng để xử lý rác thải hữu cơ; hạn chế dùng các sản phẩm gây nguy hại cho môi trường như: túi ni-lông, các loại bao bì bằng nhựa…

+ Khó khăn: Chưa tổ chức được lực lượng, ý thức người dân còn thấp.

– Những điểm còn chưa nhất trí cần phải thảo luận thêm.

Trả lời:

+ Một số đề xuất thêm để chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường:

• Chính quyền địa phương và nhân dân cùng hợp tác, tổ chức họp xóm.

• Bầu Ban quản lý vệ sinh môi trường xóm.

• Xây dựng quy định đối với các hộ gia đình trong khu dân cư quyền và nhiệm vụ ban quản lý, quy định về thưởng phạt.

• Hỗ trợ kinh phí cho ban quản lý.

– Trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường?

Trả lời:

+ Tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường

+ Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như : trồng cây, thu gom rác thải, giữ vệ sinh cho trường, lớp, nhà, nơi công cộng,…

+ Giảm thiểu, thu gom, tái chế và tái sử dụng rác nếu có thể

+ Không sử dụng các loại vật liệu khó phân huỷ như: bao bì ni lông,…

+ Đổ rác đúng nơi qui định

+ Không vứt rác bừa bãi

2. Nêu cảm tưởng:

– Sau khi học xong bài này, em cảm thấy môi trường sống đang dần bị ô nhiễm, chúng ta cần phải ý thức và có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của mình cũng như thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường.

– Ví dụ:

Giải bài 62 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9Giải bài 62 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9Giải bài 62 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

Một số hình ảnh, mọi người cùng chung tay dọn dẹp rác thải, bảo vệ môi trường sống.