Bài 18: Prôtêin

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 18 trang 54: Vì sao protein có tính đa dạng và đặc thù?

Trả lời:

– Tính đặc thù của protein được thể hiện ở thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin

– Sự sắp xếp theo những cách khách nhau của hơn 20 loại axit amin đã tạo ra tính đa dạng của protein

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 18 trang 55: Tính đặc trưng của protein được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?

Trả lời:

Tính đặc trưng của protein được thể hiện ở cấu trúc bậc 3 ( cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho từng loại protein), bậc 4 ( số lượng và số loại chuỗi axit amin)

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 18 trang 55: Vì sao protein dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt?

– Nêu vai trò của một số enzim đối với sự tiêu hóa thức ăn ở miệng và dạ dày?

– Giải thích nguyên nhân của bệnh tiểu đường?

Trả lời:

– Protein dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt vì các vòng xoắn dạng sợi được bện lại với nhau kiểu dây thừng tạo cho sợi chịu lực khỏe hơn.

– Amilaza trong nước bọt ở khoang miệng biến đổi một phần tinh bột thành đường mantozo.

– Do sự rối loạn hoạt động nội tiết của tuyến tụy ( sự thay đổi tỉ lệ bất thường của insulin) dẫn tới tình trạng bệnh tiểu đường. Insulin có vai trò chuyển hóa đường glucozo thành glucogen để dự trữ ở gan cho cơ thể sử dụng khi thiếu hụt. Khi việc sản xuất insulin bị giảm làm cho hàm lượng glucozo trong máu tăng lên, lượng này sẽ bị lọc và thải ra ngoài tại thận nên lượng đường trong nước tiểu tăng (chứng tiểu đường). Trong khi đó lượng đường dự trữ thì hạn chế nên cơ thể dễ dàng bị thiếu hụt đường nếu không kịp bổ sung.

Bài 1 (trang 56 sgk Sinh học 9) : Tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?

Lời giải:

– Prôtêin có hơn 20 loại axit amin khác nhau được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin tạo nên tính đa dạng và đặc thù của prôtêin .

– Ngoài ra còn được thể hiện qua các bậc cấu trúc không gian (bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4). Chính ở dạng cấu trúc không gian đặc thù, prôtêin mới thực hiện được chức năng của nó.

Bài 2 (trang 56 sgk Sinh học 9) : Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Lời giải:

Prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể, nó liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể như:

– Là thành phần cấu trúc của tế bào.

– Xúc tác và điều hoà các quá trình trao đổi chất (enzim và hoocmon).

– Bảo vệ cơ thể (kháng thể).

– Vận chuyển và cung cấp năng lượng…

Bài 3 (trang 56 sgk Sinh học 9) : Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

a) Cấu trúc bậc 1

b) Cấu trúc bậc 2

c) Cấu trúc bậc 3

d) Cấu trúc bậc 4

Lời giải:

Đáp án: a

Bài 4 (trang 56 sgk Sinh học 9) : Prôtêin thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a) Cấu trúc bậc 1

b) Cấu trúc bậc 1 và 2

c) Cấu trúc bậc 2 và 3

d) Cấu trúc bậc 3 và 4

Lời giải:

Đáp án: d.