Bài 48: Quần thể người

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 48 trang 143: Trong những đặc điểm dưới đây (bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quần thể người, ở quần thể sinh vật khác?

Trả lời:

Đặc điểm Quần thể người (có/không) Quần thể sinh vật (có/không)
Giới tính
Lứa tuổi
Mật độ
Sinh sản
Tử vong
Pháp luật Không
Kinh tế Không
Hôn nhân Không
Giáo dục Không
Văn hóa Không

 

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 48 trang 144: ): Hãy cho biết trong ba dạng tháp trên, dạng tháp nào có các biểu hiện ở bảng 48.2

Trả lời:

Bảng 48.2. Các biểu hiện ở 3 dạng tháp tuổi

Biểu hiện Dạng tháp a Dạng tháp b Dạng tháp c
Nước có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều x x
Nước có tỉ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cao (tuổi thọ trung bình thấp) x
Nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao x x
Nước có tỉ lệ người già nhiều x
Dạng tháp dân số trẻ (dạng tháp phát triển) x x
Dạng tháp dân số già (dạng tháp ổn định) x

 

Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 48 trang 145: Theo em, tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong những trường hợp sau?

a) Thiếu nơi ở

b) Thiếu lương thực

c) Thiếu trường học, bệnh viện

d) Ô nhiễm môi trường

e) Chặt phá rừng

f) Chậm phá triển kinh tế

g) Tắc nghẽn giao thông

h) Năng suất lao động tăng

Trả lời:

Tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp: a, b, c, d, e, f, g.

Bài 1 (trang 145 sgk Sinh học 9) : Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

Lời giải:

Ngoài đặc điểm sinh học như những quần thể sinh vật khác, quần thể người còn có những đặc điểm kinh tế – xã hội mà quần thể sinh vật khác không có. Đó là do con người có hệ thần kinh phát triển cho phép con người có lao động và tư duy, có óc sáng tạo, luôn làm việc có mục đích trước, có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên.

Bài 2 (trang 145 sgk Sinh học 9) : Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào?

Lời giải:

Tháp dân số trẻ Tháp dân số già
– Dạng tháp phát triển

– Đáy tháp rộng

– Cạnh tháp xiên nhiều

– Đỉnh tháp nhọn

– Nhóm tuổi trước sinh sản cao, nhóm tuổi sau sinh sản thấp

– Tuổi thọ trung bình thấp

– Dạng tháp ổn định

– Đáy tháp hẹp

– Cạnh tháp gần như thẳng đứng

– Đỉnh tháp không nhọn

– Nhóm tuổi trước sinh sản và sau sinh sản cao

– Tuổi thọ trung bình cao

 

 

Bài 3 (trang 145 sgk Sinh học 9) : Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia?

Lời giải:

– Phát triển dân số hợp lí là không để dân số phát triển quá nhanh dẫn đến thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, gây ô nhiễm môi trường, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác kiệt quệ, thiếu trường học, bệnh viện, thiếu kiến thức về các lĩnh vực khoa học kĩ thuật, dẫn đến đói nghèo,…

– Việc phát triển dân số hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của việc tăng dân số quá nhanh đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn thể xã hội hài hòa với sự phát triển kinh tế – xã hội, tài nguyên, môi trường của mỗi quốc gia.