Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Bài thu hoạch

(HS vẽ các hình đã quan sát được vào vở thực hành)

– Ví dụ về một số hình ảnh ở các kì ở rễ hành:

Giải bài 14 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9Giải bài 14 thực hành sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

– Để nhận biết các kì:

+ Kì trung gian: các tế bào đang sing trưởng, có nhân hình tròn, không thấy rõ NST.

+ Kì đầu: các NST bắt đầu đóng xoắn.

+ Kì giữa: các NST tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

+ Kì sau: các NST phân thành 2 nhóm di chuyển về 2 cực tế bào.

+ Kì cuối: NST ở 2 cực, có thể nhìn thấy vách ngăn.

Bài này đang trong quá trình biên soạn.