Soạn bài: Cách làm văn lập luận chứng minh

I. Các bước làm bài văn lập luận chứng minh

1. Tìm hiểu đề và tìm ý

2. Lập dàn bài

3. Viết bài

4. Đọc lại và sửa chữa

II. Luyện tập

Điểm giống và khác nhau của hai đề so với đề văn “Có chí thì nên” ở SGK là:

– Điểm giống nhau: Cả hai câu tục ngữ và bài thơ đều có ý khuyên răn con người phải bền lòng, không được nản chí trước khó khăn của công việc và hoàn cảnh.

– Điểm khác nhau:

– Có chí thì nên thiên về khẳng định quyết tâm của con người.

– Có công mài sắt có ngày nên kim thiên về nói đến sự cần mẫn, kiên trì trong công việc.

– Bài thơ có hai ý:

+ Ý thứ nhất: Nếu không bền lòng thì sẽ không làm được việc gì.

+ Ý thứ hai: Khẳng định sức mạnh lớn lao của ý chí và quyết tâm