Luyện tập tạo lập văn bản

I. Chuẩn bị ở nhà

1. Tìm hiểu đề và tìm ý

Để tìm hiểu đề cần tìm hiểu kĩ yêu cầu của đề bài, phải xác định được nội dung chính

– Viết bức thư giao tiếp (chú ý tới hình thức viết thư: lí do viết thư, nội dung thư, lời tạm biệt cuối thư, kí tên)

– Cho một người bạn (đối tượng giao tiếp)

     + Để bạn hiểu về đời sống văn hóa của người dân Việt Nam, góp phần xây dựng tình bạn, tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước nói riêng và người dân hai nước nói riêng

– Đề cập tới đất nước mình (nội dung giao tiếp)

Viết về lịch sử, địa lý, lịch sử, danh lam thắng cảnh, truyền thống tốt đẹp…của Việt Nam

2. Lập dàn ý

Mở bài

     + Thời gian viết thư

     + Người nhận thư

     + Lý do viết thư

Thân bài

– Kể về truyền thống lịch xây nước và giữ nước

– Kể về truyền thống văn hóa tinh thần

– Kể về danh lam thắng cảnh nổi tiếng

– Kể về tình hình phát triển hiện tại

Kết bài

– Lời chào tạm biệt

– Lời hứa hẹn

II. Thực hành trên lớp