Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 5

1. Những điều cần lưu ý về nội dung:

– Cần xác định chính xác nội dung, chủ đề của bài viết để tránh lạc đề

– Bố cục phải mạch lạc, rõ ràng

– Cần tạo ra sự liên kết về mặt nội dung lẫn hình thức cho bài viết

2. Bài viết có những ưu điểm

– Viết đúng nội dung, luận điểm chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu, lập luận logic

– Trình bày các phần rõ ràng, sáng rõ

+ Ba phần đầy đủ rõ ràng, có chuẩn bị kĩ ở nhà trước khi viết

+ Biết cách làm văn nghị luận: có dẫn chứng cụ thể, luận điểm sắc bén

+ Trình bày sạch đẹp, khoa học

– Cần phải xác định được cách làm bài văn lập luận chứng minh:

+ Mở bài:

Nêu luận điểm, vấn đề chứng minh

+ Thân bài:

Nêu lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm. Các luận điểm và luận cứ, dẫn chứng cần được sắp xếp hợp lí

+ Kết bài

Ý nghĩa của vấn đề được chứng minh, qua đó rút ra được bài học gì, mở rộng vấn đề được gì

Nhược điểm

– Nhiều phần luận điểm sắp xếp chưa hợp lý

– Lựa chọn luận cứ, dẫn chứng chưa tiêu biểu, chưa mang tính phổ quát

– Dẫn chứng chưa thực tế

3. Chú ý các lỗi chính tả, và cách trình bày, cách dùng từ…