Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm

I. Những nội dung cơ bản cần chú ý

1. Về phần văn

a, Nắm được nội dung của các bài văn nghị luận: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Sự giàu đẹp của tiếng Việt, Đức tính giản dị của Bác Hồ, Ý nghĩa văn chương…

b, Thấy được vẻ đẹp của những trang văn lập luận ( hệ thống luận điểm, luận cứ, cách lập luận, ngắn gọn, sáng sủa, giàu sức thuyết phục…

– Những truyện ngắn đầu thế kỉ XX cho thấy nghệ thuật miêu tả chân thực có phần châm biếm của hai ngòi bút tiêu biểu cho văn xuôi

2. Về phần tiếng Việt

Học sinh cần nắm được:

– Cách rút gọn câu, câu đặc biệt, câu chủ động, câu bị động

– Đặc điểm và biện pháp tu từ liệt kê

– Cách mở rộng câu bằng cụm C-V và trạng ngữ

– Công dụng của các dấu câu: dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy, dấu gạch ngang

3. Phần Tập làm văn

– Trọng tâm phần Tập làm văn kì II, lớp 7 là văn bản nghị luận (lập luận), mục đích và tác dụng của văn nghị luận:

a, Nắm được những vấn đề chung nhất về văn nghị luận

b, Cách làm bài văn nghị luận

– Giải thích chứng minh về một vấn đề chính trị, xã hội

– Giải thích, chứng minh một vấn đề văn học

c, Nắm được nội dung khái quát về văn bản hành chính

– Đặc điểm, cách làm một văn bản đề nghị báo cáo, các lỗi thường mắc về các loại văn bản trên