Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Để chuẩn bị tốt cho việc trả bài trên lớp học sinh cần chú ý những điểm sau:

1. Xác định được nội dung và hình thức mà bài làm văn đã làm trên lớp

2. Suy nghĩ và tự đánh giá bài làm của mình

– Đề kiểm tra cuối năm nặng về kiến thức, dung lượng cũng nhiều hơn so với bài kiểm tra thường kì

– Đề tự luận sẽ có các dạng đề:

+ Chứng minh

+ Giải thích

Trong đó phương thức biểu đạt chính là nghị luận, ngoài phương thức này còn có thể kết hợp với phương thức miêu tả và biểu cảm

– Nội dung của những bài tự luận cần tập trung làm nổi bật tư tưởng, lối sống

– Phạm vi tư liệu: rộng hơn, có thể lấy từ cuộc sống, không nhất thiết chỉ lấy ngữ liệu trong sách giáo khoa

– Bài viết đã đáp ứng: đầy đủ, hoàn chỉnh về kiến thức. Biết vận dụng kĩ năng và các thao tác lập luận trong quá trình làm bài

– Những lỗi chính tả cũng được khắc phục