Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

I. Thế nào là văn bản hành chính

1. Đọc các văn bản trong SGK

2. Trả lời:

a, Khi muốn truyền đạt một vấn đề nào đó cho cấp dưới, cho mọi người nhằm phổ biến nội dung thì người ta dùng văn bản hành chính.

b, Mỗi văn bản có mục đích riêng:

– Mục đích thông báo nhằm phổ biến một nội dung

– Mục đích đề nghị nhằm đề xuất một nội dung, yêu cầu

– Mục đích của báo cáo là để thông tin trình bày cho cấp trên biết

c, Ba loại văn bản này có sự giống nhau ở cách thức trình bày, cụ thể là về hình thức với các mục đích và trình tự giống nhau.

d, Những loại văn bản tương tự: biên bản, hợp đồng, giấy chứng nhận, đơn từ, điện chúc mừng, hỏi thăm…

3. Văn bản hành chính là loại văn bản thường xuyên truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống, hoặc bày tỏ ý kiến cá nhân, tập thể lên cơ quan có thẩm quyền.

– Văn bản hành chính cần đảm bảo:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ Địa điểm ngày tháng làm văn bản

+ Họ tên chức vụ, cơ quan, tập thể

+ Nội dung thông báo, đề nghị, báo cáo

+ Chữ kí

II. Luyện tập

1. Viết thông báo

2. Viết báo cáo

3. Viết đơn xin phép

4. Viết đơn xin phép nghỉ học

5. Viết giấy đề nghị

6. Không cần phải viết văn bản hành chính.