Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 3

Cần chú ý các điểm sau:

1. Em đã lựa chọn để kể và miêu tả các chi tiết về hình dáng và tính cách của người thân. Những chi tiết đó đều là chi tiết tiêu biểu thể hiện ấn tượng sâu sắc của em đối với người thân em yêu quý

2. Tự sự và miêu tả trong bài làm giúp cho việc biểu cảm sẽ tạo hiệu quả, lấn át cảm xúc

3. Các đoạn Mở bài, Thân bài phải phục vụ cho việc thể hiện chủ đề, phải có tình thống nhất với nhau

4. Các biện pháp nghệ thuật biểu cảm trong bài được sử dụng: so sánh, ẩn dụ, hoán dụ.

5. Chú ý các lỗi về chính tả, từ vựng, ngữ pháp