Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 6

Đối với đề số 1

Về mặt nội dung: cần làm sáng tỏ nguyện vọng của Bác thể hiện qua hai câu thơ

Mùa xuân là Tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

Nêu được tầm quan trọng của việc trồng cây đối với cuộc sống của con người, cũng như sự phát triển của đất nước

Chú ý cách làm, và thao tác lập luận giải thích

* Ưu điểm

– Bài trình bày rõ ràng, dễ hiểu

– Nêu được sự quan tâm của Người đối với mọi mặt đời sống của nhân dân thông qua lời phát động tết trồng cây 1960

– Giải thích rõ ràng nghĩa đen, nghĩa bóng của câu hai câu thơ

– Các dẫn chứng trong bài đa dạng, tiêu biểu

– Trình bày được việc làm mà mọi người thực hiện được theo lời dạy của bác

* Khuyết điểm

– Nhiều bài viết chưa tìm hiểu kĩ yêu cầu đề bài nên sa vào kể lể, thuật truyện đơn thuần

– Một số bài còn viết hời hợt, dẫn chứng không đủ làm sáng tỏ luận điểm: Câu văn vẫn còn lủng củng, sai chính tả, lặp từ, diễn đạt ý chưa sâu, chưa đi vào trọng tâm