Soạn bài: Văn bản đề nghị

I. Đặc điểm của văn bản đề nghị

1. Đọc các văn bản sau

2. Trả lời

a, Văn bản đề nghị viết nhằm mục đích trình bày nhu cầu chính đáng của bản thân về một việc gì đó muốn được giúp đỡ, xem xét

b, Giấy đề nghị cần chú ý:

– Nội dung: cần nêu rõ: Ai đề nghị, đề nghị ai? Đề nghị điều gì?

– Hình thức: trình bày ngắn gọn, trang trọng, sáng sủa theo một số mục đã quy định sẵn

c, Một số tình huống trong sinh hoạt, học tập ở trường lớp cần đề nghị: đề nghị sửa lại bàn ghế bị hỏng, đề nghị tôt chức thảo luận kinh nghiệm học tập.

3. Các tình huống cần viết giấy đề nghị: a và c

– Tình huống b: làm bản tường trình, tình huống d làm bản kiểm điểm cá nhân

II. Cách làm văn bản đề nghị

1. Hai văn bản đề nghị trong sgk giống nhau:

– Người đề nghị, người nhận đề nghị, mục đích việc đề nghị

– Hai văn bản khác nhau ở phần nội dung trình bày cụ thể.

III. Luyện tập

Bài 1 (trang 126 sgk ngữ văn 7 tập 2)

So với những cách làm đơn từ lớp 6, lí do viết đơn và viết đề nghị có những điểm giống và khác nhau:

– Giống nhau: cả hai đều có những nhu cầu và nguyện vọng chính đáng

– Khác nhau: Đề nghị thể hiện nguyện vọng của một cá nhân

Tình huống b thể hiện nguyện vọng của một tập thể

Bài 2 (trang 124 sgk ngữ văn 7 tập 2)

Những lỗi thường mắc phải trong văn bản đề nghị:

– Thiếu ngày tháng làm văn bản đề nghị

– Mục đích không rõ ràng, còn chung chung